Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Označte kartu, ktorú chcete skopírovať. Kliknite na ikonu duplikovania v hornom menu.

Ak chcete vytvoriť samostantnú kópiu otázky vyberte možnosť vytvoriť kópiu bez zoskupovania.

Stlačte Hotovo.


Vytvorila sa kópia karty, ktorú môžete ďalej editovať. Túto kópiu karty nájdete obvykle úplne hore ako prvú kartu. Systém karty zoraďuje podľa dátumu vzniku.

Ak chcete vytvárať zoskupenia rovnakých typov otázok, prečítajte si tieto návody: Zoskupenia otázok, varianty testov