Ako sa dostanem k materiálom, ktoré k danému štandardu vytvorili iní učitelia?

zdieľanie materiálov, školská knižnica, knihovna, zdileni

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V hornom menu zvoľte "Štandardy". Rozkliknite konkrétny ročník a tému. Ak ku konkrétnemu štandardu existujú v EduPage materiály, pri štandarde je číslo - počet materiálov.

Zaškrtnite jeden alebo viac štandardov. V pravej časti obrazovky môžete vidieť všetky materiály, ktoré k vybraným štandardom pripravili iní učitelia.

Tieto materiály môžete prideliť žiakom.
Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?

Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage

Viac návodov: Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi