วิธีดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นๆ ได้จัดเตรียมไว้ในเนื้อหามาตรฐาน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือก "เนื้อหามาตรฐาน" ที่เมนูด้านบน แล้วเลือกเนื้อหามาตรฐาน (เลือกได้มากกว่า 1 เนื้อหา) ที่เมนูด้านซ้าย แล้วท่านจะเห็นสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่ครูท่านอื่นได้จัดเตรียมไว้ในเนื้อหามาตรฐานนี้ที่ด้านขวาของจอภาพ