Ako si pripraviť tematické plány pre budúci školský rok?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Ak si ešte pred koncom aktuálneho školského roka chcete pripravovať plány na ďalší školský rok, môžete si vytvoriť hodiny v novom školskom roku takto:
Zvoľte výber "mojich hodín":

Systém Vás upozorní, že administrátor ešte neurobil prechod do nového školského roka. Treba preto zamyslieť nad výberom triedy a brať od úvahy fakt, že po prechode do nového školského roka sa zo 6.A obyčajne stane trieda 7.A.

Takúto hodinu žiaci v tomto školskom roku neuvidia. Hodinu uvidia až po tom, čo administrátor urobí prechod do nového školského roka.

Ak viete, že budete učiť 5.D matematiku, vyberte 4.D triedu. Prechodom do nového školského roka sa zo 4.D stane zrejme 5.D trieda. Ak neviete presne, ktorú piatu triedu budete učiť, vyberte si hocijakú štvrtú triedu. Trieda sa dá zmeniť v nastaveniach hodiny aj neskôr, keď už túto informáciu budete vedieť. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Upozornenie: Hodiny, ktoré máte s celou triedou, sa po prechode do nového školského roka a vypublikovaní rozvrhu bez problémov prepoja s hodinami z rozvrhu. Pozornosť však treba venovať hodinám, kde učíte len časť triedy. Pri takýchto hodinách treba v novom školskom roku skontrolovať žiakov a prepojiť takúto hodinu s názvom hodiny v rozvrhu, aby sa vám v triednej knihe zobrazovali správni žiaci.
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Ak už administrátor urobil prechod do nového školského roka, tak je prehľad hodín prázdny: Kam sa stratili moje hodiny z minulého školského roka?

Tematický plán nemusíte vytvárať nanovo. Pri vytváraní hodiny si môžete skopírovať plán, ktorý už máte v EduPage (napríklad plán hodiny z tohto školského roka). Ak ste mali ku témam plánu nejaké prípravy, tie sa vám skopírujú spolu s plánom.
Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Ako upraviť existujúci plán?

Ak nemáte svoje prípravy zadelené k témam plánu, môžete si ich zadeliť aj dodatočne: Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?

Ak chcete, môžete svoj plán alebo plán aj s prípravami zdieľať s inými učiteľmi: Zdieľanie plánu s inými učiteľmi

Viac návodov k plánom a prípravám:
Tematické plány
Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie