การจัดเตรียมแผนการสอนสำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องเตรียมแผนการสอนสำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงก่อนที่ปีการศึกษาปัจจุบันจะเสร็จสิ้นลง ท่านสามารถสร้างรายวิชาสำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงได้ดังนี้:

โปรแกรมจะแจ้งเตือนท่านว่า ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปลี่ยนปีการศึกษาในโปรแกรมให้เป็นปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ท่านจำเป็นต้องตระหนักว่า ชั้นเรียน 6.A จะกลายเป็นชั้นเรียน 7.A หลังจากที่ผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนปีการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นรายวิชาของปีการศึกษาถัดไปได้ จนกว่าผู้ดูแลระบบจัดเปลี่ยนปีการศึกษาในโปรแกรมให้เป็นปีการศึกษาถัดไปเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ท่านทราบว่าท่านจะต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.5 แต่ท่านยังไม่ทราบว่าจะต้องสอนชั้นเรียนใด ท่านสามารถเลือกชั้นเรียนใดก็ได้ในระดับชั้น ป.5 ในการสร้างรายวิชา และหลังจากที่ท่านทราบแล้วว่าต้องสอนชั้นเรียนใด ท่านสามารถกลับมาเปลี่ยนชั้นเรียนได้ในการตั้งค่ารายวิชา วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายวิชา

ข้อควรระวัง: รายวิชาที่มีนักเรียนทั้งชั้นเรียน จะถูกลิงก์เข้ากับรายวิชาในตารางสอน เมื่อมีการเปลี่ยนปีการศึกษาในโปรแกรม ท่านควรจะต้องระมัดระวังรายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่มเป็นพิเศษ โดยขั้นแรก ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนรายวิชานั้น จากนั้นลิงก์รายวิชาเข้ากับรายวิชาในตารางสอน แล้วรายชื่อนักเรียนของรายวิชานั้นจะมีเพียงนักเรียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ระบบแสดงคาบเรียนที่มีการแบ่งกลุ่มไม่ถูกต้อง

ท่านไม่จำเป็นต้องสร้างแผนการสอนใหม่ ในการสร้างรายวิชา ท่านสามารถคัดลอกแผนการสอนจากแผนการสอนเดิมของท่านที่อยู่ใน EduPage (เช่น แผนการสอนของปีการศึกษาปัจจุบัน) วิธีคัดลอกแผนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
หากแผนการสอนที่ท่านต้องการคัดลอก มีสื่อการเรียนการสอนบันทึกอยู่ด้วย สื่อการเรียนการสอนก็จะถูกคัดลอกไปพร้อมกับแผนการสอนด้วย