Kedy boli hodiny odučené?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Ak potrebuje učiteľ v pláne rýchlo zistiť, kedy odučil konkrétne témy, nemusí listovať v triednej knihe, stačí nahliadnuť do histórie odučených hodín.

Kliknite na číslo v stĺpci Odučené hodiny. V prehľade vidíte, kedy bola táto téma odučená: