Praeitų temų apžvalga plane

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Jei mokytojui reikia greitai sužinoti datą, kurią jis dėstė konkrečią temą, jam nebūtina ieškoti klasės žurnale. Informaciją galima rasti dėstomų pamokų istorijoje.
Viršutiniame meniu pasirinkite „Planai ir paruoštukai“. Atidarykite planą redagavimui.

Spustelėkite praeitų pamokų skaičių. Bus rodomos datos, kuriomis buvo dėstyta ta tema: