ภาพรวมของหัวข้อในแผนการสอนที่สอนไปแล้ว

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ในกรณีที่ท่านต้องการค้นหาวันที่ที่ท่านได้สอนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งไป ท่านไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปที่การบริหารและจัดการชั้นเรียนเพื่อค้นหา แต่สามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ที่ประวัติของคาบเรียนที่สอนไปแล้ว

โดยเลือก "แผนการสอนและการจัดการ" ในเมนูด้านบน จากนั้นเลือก "แก้ไขแผน"

คลิกที่เลขที่แสดงจำนวนของ "คาบเรียนที่สอนไปแล้ว" ระบบจะแสดงภาพรวมของวันที่ที่ท่านได้สอนหัวข้อนั้นๆ ดังนี้: