Ako poslať žiakom zvukový súbor tak, aby si ho mohli stiahnuť?

English Slovenčina

Keď vložíte do karty zvukový súbor, štandardne sa zobrazí mód prehrávania:


V nastaveniach zvukového prvku však môžete zvoliť aj mód prehrávania s možnosťou posúvania zvuku.


V tomto móde je možné zvukový súbor stiahnuť.


Kliknutím na 3 bodky si súbor môžu žiaci stiahnuť.

Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Ako vytvoriť nový materiál?
Ako nastavím, aby si žiaci mohli prehrať zvukový súbor len jedenkrát?