Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete pridať zvukový súbor. Potom jednoducho chyťte myšou súbor, potiahnite nad úvodnú kartu. Keď táto karta zozelenie, pustite (drag&drop).

Nahrávku si môžete vyskúšať tak, že stlačíte tlačidlo prehrať kartu.