Slovenčina Vytváranie nových materiálov
Slovenčina Čo je to karta?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina Ako nastavím, aby si žiaci mohli prehrať zvukový súbor len jedenkrát?
Slovenčina Aké veľké súbory a aké typy môžem do EduPage nahrať?
Slovenčina Ako poslať žiakom zvukový súbor tak, aby si ho mohli stiahnuť?
Slovenčina Ako urobiť materiál viditeľný, prípadne neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Ako pridať do príprav video?
Slovenčina Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Vkladanie matematických vzorcov - pomôcka
Slovenčina Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u
Slovenčina Ako zapisovať chemické vzorce?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina Ako obnoviť stratené/neuložené údaje pri vytváraní nových kariet
Slovenčina Import otázok z textového editora (napr. z Wordu)
Slovenčina Ako zvýrazniť v karte kód programovacieho jazyka?


Vytváranie testových otázok

Slovenčina Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina Otázka typu "ABCD"
Slovenčina Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?
Slovenčina Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?
Slovenčina Otvorená otázka
Slovenčina Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?
Slovenčina Ako vytvoriť dopisovací diktát
Slovenčina Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Slovenčina Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?