Popis záložky Prideliť

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Záložka "Prideliť" obsahuje niekoľko informácií a možností pridelenia testu:

 • zelená: zaradenie materiálu do študijných tém, príprav a štandardov
 • modrá: prideliť materiál inej triede (vytvorenie nového pridelenia)
 • ružová: materiál si chcete len pripraviť a zatiaľ ho nechcete prideliť žiadnej triede
 • fialová: vytvorenie udalosti (písomky) a oznámenie termínu konania písomky
 • oranžová: chcete test vytlačiť a robiť na papieri, alebo ho chcete prideliť online?
 • hnedá: ak žiaci robia test online, systém ich odpovede automaticky vyhodnotí a vy môžete nastaviť prepočet percent na známku.

  Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
  Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
  Načo slúžia "Témy na štúdium"?
  Na čo slúžia štandardy v EduPage?

  Editovanie testu ukončíte stlačením tlačidla "Hotovo".