เมนู "กำหนด" - คำอธิบาย

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

เมนู "กำหนด" ประกอบด้วยข้อมูลและตัวเลือกสำหรับการกำหนดแบบทดสอบ:

 • กรอบสีเขียว: แสดงสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อการเรียน การจัดเตรียม และเนื้อหามาตรฐาน
 • กรอบสีฟ้า: กำหนดสื่อการเรียนการสอนให้กับชั้นเรียนอื่น (สร้างการกำหนดใหม่)
 • กรอบสีชมพู: สำหรับกรณีที่ท่านต้องการเตรียมสื่อการเรียนการสอนแต่ยังไม่ต้องการกำหนดให้กับชั้นเรียนใดๆ
 • กรอบสีม่วง: การสร้างกิจกรรม (การสอบ) และประกาศวันที่ที่จะมีการสอบ
 • กรอบสีส้ม: ท่านต้องการจะพิมพ์แบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนทำแบบทดสอบบนกระดาษ หรือต้องการจะกำหนดแบบทดสอบให้นักเรียนทำผ่านระบบออนไลน์
 • กรอบสีน้ำตาล: ในกรณีที่นักเรียนทำการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ระบบจะตรวจแบบทดสอบโดยอัตโนมัติ โดยที่ท่านสามารถตั้งค่าการประเมินผลได้

  วิธีกำหนดแบบทดสอบออนไลน์ให้กับนักเรียน
  วิธีถ่ายโอนเกรดจากแบบทดสอบออนไลน์ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  "หัวข้อการเรียนการสอน" คืออะไร
  "เนื้อหามาตรฐาน" ใน EduPage คืออะไร

  กดปุ่ม "ยืนยัน" เมื่อท่านตั้งค่าต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว