Záložka "Nezaradené karty" - ako materiály presunúť ku konkrétnej téme plánu?

English Slovenčina Russian Čeština

Vyberte hodinu a kliknite na Plány a prípravy. Karty, ktoré sú zaradené ku konkrétnym témam, sa objavia, ak sa nastavíte na konkrétnu tému plánu.

Karty, ktoré sú síce zaradené k hodine, ale nie sú zaradené ku konkrétnej téme, zobrazíte stlačením tlačidla Nezaradené karty.

Ku konkrétnej téme plánu ich môžete presunúť potiahnutím myšou (drag&drop). Uchopte kartu ľavým tlačidlo myši a presuňte ju nad tému, ku ktorej patrí. Táto téma sa podfarbí na modro.

Ako vzniknú takéto nezaradené karty?
Ak máte vybratú hodinu (tj. v ľavom hornom rohu máte napr. 6.C Anglický jazyk) a vytvárate nový materiál napr. v záložke Moja knižnica, automaticky sa asociuje s vybranou hodinou. Takýto materiál potom nájdete v pláne v záložke "Nezaradené karty".

Odporúčame však pri vytváraní materiálov nastaviť sa predtým na konkrétnu tému plánu, s ktorou materiál súvisí. Vtedy sa materiál hneď zaradí k tejto téme plánu a nie je treba nič viac urobiť.

Ako odstrániť z Nezaradených kariet plánu tie karty, ktoré sú tam omylom?
Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?

Viac návodov: Ako organizovať učebné materiály v EduPage