การบันทึกสื่อการเรียนการสอนที่กำลังสร้างเข้าไปในการจัดเตรียม

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

หากท่านต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่ (แบบทดสอบหรือสื่อนำเสนอ) หรือการ์ดใหม่ กรุณาเข้าไปที่หัวข้อของแผนการสอนที่ท่านต้องการ แล้วกด "+" สีแดง ซึ่งจะทำให้แบบทดสอบ สื่อนำเสนอ หรือ การ์ดถูกแนบไว้ในหัวข้อนั้นๆ โดยอัตโนมัติ (ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านต้องการมอบหมายการบ้านหรือโครงงาน ท่านจำเป็นต้องกำหนดสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้เข้าไปในหัวข้อของแผนการสอนด้วยตนเอง)

ท่านสามารถตรวจสอบว่าสื่อการเรียนการสอนได้ถูกแนบเข้าไปในแผนการสอนหรือไม่ โดยไปที่เมนู "กำหนด" ในหน้าแก้ไขสื่อการเรียนการสอน:

ในขณะที่กำลังสร้างการ์ด: