שמירת החומר להכנות בזמן יצירתו

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

בעת יצירת חומר חדש (מבחן, מצגת) או כרטיס חדש, הגדר את הנושא הנכון בתוכנית ולחץ על הלחצן + האדום. המבחן, המצגת או הכרטיס יצורף באופן אוטומטי לנושא שנבחר. (לא תקף עבור שעורי בית והקצאת הפרויקט, חומרים אלו יש להקצות לנושא במפורש.

אתה יכול לבדוק אם החומר כבר מצורף לתוכנית בעת עריכת החומר, בכרטיסייה "הקצה

בעת יצירת הכרטיס: