Ako novovytváraný materiál uložím do príprav

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak si vytvárate nový materiál (test, prezentáciu) alebo novú kartu, nastavte sa na tému plánu a stlačte červené tlačidlo +. Test, prezentácia alebo karta sa vám automaticky zaradí k vybranej téme. (Neplatí to pre DÚ a pridelenie projektu - tieto treba explicitne pridať k téme plánu)

Skontrolovať priradenie do plánu si môžete pri editovaní materiálu na záložke "Prideliť":

Pri vytváraní karty: