วิธีแนบไฟล์เข้าไปในการจัดเตรียม

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือกหัวข้อจากแผนการสอนของท่าน แล้วกดที่ไอคอน "แนบไฟล์" จากนั้นจึงเลือกไฟล์ที่ต้องการ หรือท่านสามารถลากไฟล์มาวางในตำแหน่งที่ต้องการก็ได้

กรอกหัวข้อ และ/หรือ ข้อความ แล้วจึงกดบันทึก