כיצד לצרף קובץ להכנות שלי

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

בחר את הנושא מהתוכנית שלך. לחץ על "צרף קובץ" ובחר את הקובץ. או שאתה פשוט יכול לגרור ולשחרר קובץ לכרטיס הראשון בהכנות.

הקלד את הכותרת ו / או טקסט כלשהו. בצע שמירה.