Výhody prezentácií v EduPage

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

EduPage ponúka nástroj, pomocou ktorého rýchlo a jednoducho vytvoríte prezentáciu. Ak ste zvyknutý používať iné nástroje na prípravu prezentácií, môže sa vám nástroj EduPage zdať príliš jednoduchý. Prezentácie vytvorené v EduPage však majú oproti iným veľa výhod:

1. Prezentácie majú responzívny dizajn. Rovnako dobre sa zobrazia na obrazovke mobilného telefónu, tabletu ako na obrazovke počítača. Systém sám sa postará o umiestnenie obrázkov a textu na obrazovke. Používatelia nemusia scrolovať do strán, čo je veľmi nepohodlné.

2. Prezentácie v EduPage si môžu pozrieť žiaci na mobilných zariadeniach bez toho, aby si potrebovali inštalovať aplikáciu na prezeranie súborov ako je to napríklad pri prílohách typu napr. PDF, DOCX, PPTX.

3. Pri vytváraní prezentácie sa sústredíte sa na obsah prezentácie, nie na dizajn. Nestrácate čas vyberaním fontu, animácie či veľkosti obrázka. Vaše prezentácie budú mať jednoduchý vzhľad, ale nebudú nevkusné alebo nemoderné. Všetky vaše prezentácie budú mať jednotný vzhľad.

4. Práca s obázkami:
- Integrovaný vyhľadávač obrázkov:


- Obrázok sa po kliknutí naň zväčší.
- Do jedného slajdu môžete umiestniť viac obrázkov buď vedľa seba, alebo pod seba. Systém sám sa postará o ich veľkosť.

5. Do prezentácie jednoducho umiestnite kontrolné otázky. Na konci prezentácie si môžu žiaci overiť, čo si zapamätali.

Vďaka EduPage prezentáciám môžete žiakom pripraviť atraktívu interaktívnu hodinu. Interaktívna hodina