สร้างสื่อนำเสนอใน Edupage - ข้อดี

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

EduPage มีเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถสร้างสื่อนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

1.สื่อนำเสนอสามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายชนิดที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน ท่านหรือนักเรียนสามารถดูสื่อนำเสนอได้ทั้งบนมือถือและบนคอมพิวเตอร์


2. ลดความซับซ้อนในการทำงานกับรูปภาพ:
- ระบบค้นหารูปภาพจากอินเตอร์เน็ตแบบ built-in ใน EduPage
- สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อขยายขนาด
- ท่านสามารถวางรูปภาพหลายรูปไว้ข้างกันหรือซ้อนกัน โดยระบบจะบริหารจัดการขนาดของรูปภาพโดยอัตโนมัติ

3. ท่านสามารถให้ความสนใจกับเนื้อหาของสื่อนำเสนอได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลถึงรูปแบบของสื่อนำเสนอ ไม่ต้องเสียเวลาเลือกชุดตัวอักษร (Fonts) แอนิเมชั่น หรือขนาดของไฟล์รูปภาพ สื่อนำเสนอของท่านจะมีรูปแบบที่เรียบง่าย ซึ่งดูไม่น่าเบื่อหรือล้าสมัย ทั้งนี้สื่อนำเสนอของท่านทั้งหมดจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน

4. สามารถวางคำถามควบคุมในสื่อนำเสนอได้อย่างง่ายดาย ที่ท้ายสื่อนำเสนอนักเรียนจะสามารถทดสอบความรู้ที่ได้รับจากสื่อนำเสนอนั้น

5. สื่อนำเสนอของ EduPage จะช่วยให้ท่านจัดเตรียมคาบเรียนเชิงโต้ตอบที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนได้
สื่อนำเสนอเชิงโต้ตอบ - ภาพรวม
สื่อนำเสนอเชิงโต้ตอบ - ขั้นแรก
คาบเรียนเชิงโต้ตอบ