Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Učiteľ pridelí žiakom test, pričom zvolí mód zobrazenia "po jednej otázke".
Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)

Pokiaľ je pri pridelení testu v sekcii "Výsledky - čo zverejniť žiakom" zaškrtnuté nastavenie "Zobraziť správnu odpoveď po každom odpovedaní na otázku", žiakom sa po vypracovaní otázky zobrazí vyhodnotenie, tj. či odpovedali správne alebo nesprávne. V prípade nesprávnej odpovede sa zobrazí aj správna odpoveď.

V tom prípade zo zrejmých dôvodov nie je možné vrátiť sa k predchádzajúcej otázke a odpoveď zmeniť.

Ak chcete umožniť žiakom zmeniť svoje odpovede počas testu, pri prideľovaní testu odškrtnite nastavenie, aby sa správne odpovede zobrazovali po každej otázke.

V prípade zobrazenia testu po jednej otázke je toto nastavenie preddefinované.

Druhou možnosťou je nastaviť zobrazenie "Všetky otázky". V tomto móde sa nezobrazujú správne odpovede po každej otázke, čiže je možné vrátiť sa späť a svoju odpoveď zmeniť.