การ์ดคำถามแบบเลือกตอบ ("กขคง")

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เพื่อสร้างการ์ดคำถามใหม่ เลือกหัวข้อจากแผนการสอนของท่าน แล้วกดปุ่ม "+" สีแดง

เลือกที่การ์ดคำถาม "กขคง"

กรอกโจทย์และเพิ่มตัวเลือกคำตอบ เลื่อนเมาส์ไปที่ตัวเลือกเพื่อเลือกให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง กดปุ่ม "คำตอบที่ถูกต้อง" ที่ปรากฏอยู่ด้านขวาของตัวเลือก จากนั้นจะมีแถบสีเขียวที่คำตอบที่ถูกต้อง

ท่านสามารถใส่รูปภาพเป็นตัวเลือกก็ได้เช่นกัน

การ์ดคำถามแบบเลือกตอบ ("กขคง") - การวางตำแหน่งในแนวนอน