"ABCD" כרטיס שאלה אמריקאית

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

כדי ליצור כרטיס שאלה חדש, בחר את הנושא מתוך תוכנית ההוראה שלך ולחץ על "+".

בחר כרטיס שאלה "ABCD" שאלה אמריקאית.

הזן את הטקסט של השאלה ואת האפשרויות שמהן התלמידים יכולים לבחור. כדי לסמן את התשובה הנכונה, העבר את העכבר מעל האפשרות הנכונה מופיע כפתור "תשובה נכונה", לחץ עליו. התשובה הנכונה מסומנת בירוק

גם תמונה יכולה להיות אפשרויות.

שאלה אמריקאית - ABCD פריסה אופקית