Otázka typu "ABCD"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. Tým, že sa nastavíte na tému plánu, nová otázka sa vám automaticky zaradí ku téme.

Zvoľte vytvoriť ABCD otázku.

Zadajte znenie otázky a možnosti, z ktorých si žiak môže vybrať. Správnu odpoveď označíte tak, že sa myšou nastavíte nad správnu možnosť a vpravo klinete na "Správna odpoveď". Správna odpoveď sa označí zelenou.

ABCD možnosti nemusia byť len text, môžu to byť aj obrázky:

Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami