Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Najjednoduchší spôsob, ako prideliť DÚ či test znova vybraným žiakom je pomocou stavu "Na prepracovanie", ktorý sa nachádza v pohľade Známky. Viac informácií v tomto návode: Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?

Ak potrebujete zmeniť podmienky pridelenia, postupujte takto:


Zvoľte na záložku Prehľad a tu kliknite na Editovať pridelenie.


Kliknite na výber žiakov.


Systém ponúkne 3 možnosti:

  • Vrátiť test niektorým žiakom na prepracovanie. Ak bolo v teste nastavené časové obmedzenie, systém žiakovi umožní urobiť test aj mimo tohto času. Výhodou tejto možnosti je to, že výsledky všetkých žiakov budú v jednej tabuľke. Vrátiť test/DÚ na prepracovanie sa dá jednoducho urobiť aj tak, že v záložke Výsledky/Známky nastavíte pri danom žiakovi stav "Na prepracovanie". Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
  • Vytvoriť nové pridelenie. Vybraným žiakom môžete test prideliť znova. Avšak výsledky týchto žiakov budete mať v inej "tabuľke" ako sú výsledky pôvodného pridelenia.
  • Zmazať niektorých žiakov z pôvodného pridelenia - ak ste im to napríklad pridelili omylom. Ak títo žiaci už odovzdali svoje riešenia, tieto sa zmažú.

    Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
    Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti v IŽK?