การกำหนดการบ้าน/แบบทดสอบให้กับนักเรียนอีกครั้ง

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องกำหนดสื่อการเรียนการสอน (แบบทดสอบ หรือ การบ้าน) ให้กับนักเรียนที่เคยถูกกำหนดไปแล้ว:


ที่เมนูด้านบน คลิก "ผลคะแนน" แล้วเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องจากรายการในคอลัมน์ด้านซ้าย จากนั้นคลิก "ภาพรวม" และเลือก "แก้ไขการกำหนด"


คลิกตัวเลือก "เลือกนักเรียน"


ระบบมี 3 ตัวเลือกให้ท่านเลือกใช้:

  • กำหนดสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนบางคนเพื่อให้พวกเขาได้ทำงานซ้ำอีกครั้งหนึ่ง (ระบุให้เป็นการทำงานซ้ำ) : ในกรณีที่วันและเวลาส่งงานเลยกำหนดไปแล้ว นักเรียนยังคงสามารถทำงานนอกกรอบเวลาได้ ซึ่งตัวเลือกนี้มีข้อดีคือคะแนนของนักเรียนทุกคนจะแสดงอยู่ในภาพรวมเดียวกัน ทั้งนี้ท่านสามารถส่งแบบทดสอบ/การบ้านให้ปรับปรุงหรือทำใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งค่าเป็น "ต้องปรับปรุง" ใน "ผลคะแนน/เกรด" ที่อยู่ในแถวของนักเรียนที่ท่านต้องการ How to assign students a test again / return it for rework?
  • สร้างการกำหนดใหม่ : สามารถกำหนดแบบทดสอบให้กับนักเรียนที่เคยได้รับการกำหนดได้อีกครั้ง แต่ผลคะแนนจากการทดสอบในครั้งนี้ จะแสดงอยู่ในภาพรวมที่ไม่ใช่ภาพรวมเดียวกับการกำหนดในครั้งแรก
  • ลบนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องจากการกำหนดในครั้งแรก : ในกรณีที่มีการกำหนดสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วนักเรียนได้ส่งงานเข้ามาแล้ว งานที่นักเรียนส่งเข้ามาก็จะถูกลบไปพร้อมกัน
    วิธีกรอกการประเมินผลในกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน