Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti v IŽK?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

Ak zapisujete hodnotenie žiakov z online testu, domácej úlohy či projektu, odporúčame vytvoriť novú udalosť v žiackej knižke.
Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?

Ak pri zapisovaní hodnotenia žiakov nechcete vytvárať novú udalosť, je možné zapísať hodnotenie do už existujúcej udalosti takto:
Kliknite na šedé koliesko, ktorým sa vytvára udalosť v žiackej knižke.


Štandardne sa vytvára pre každé pridelenie nová udalosť.


Ak chcete, môžete hodnotenie zapísať do už existujúcej udalosti takto: