Kaip įvesti naują įrašą į jau esantį įvykį pažymių knygelėje

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Kaip peržiūrėti moksleivių atsakymus ir rezultatus

Jei įrašote mokinių įvertinimus iš internetinio testo, namų darbų ar projekto, rekomenduojame pažymių knygelėje sukurti naują įvykį.

Kodėl „EduPage“ po kiekvienos užduoties priskyrimo sukuria naują įvykį pažymių knygelėje?


Jei nenorite sukurti naujo įvykio, įvertinimą jau įrašytam įvykiui galite įrašyti taip:
Pasirinkite vieną iš jau sukurtų įvykių.