วิธีกรอกการประเมินผลในกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

วิธีเข้าดูคำตอบและผลคะแนนของนักเรียน

ในกรณีที่ท่านต้องการกรอกการประเมินผลของแบบทดสอบ การบ้าน หรือโครงงานออนไลน์ของนักเรียน ขอแนะนำให้ท่านสร้างกิจกรรมใหม่ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เหตุใด EduPage จึงสร้างกิจกรรมใหม่ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับแต่ละการกำหนดหากท่านไม่ต้องการสร้างกิจกรรมใหม่ ท่านสามารถกรอกการประเมินผลในกิจกรรมที่มีอยู่แล้วตามวิธีดังนี้:

เลือกกิจกรรมที่ถูกสร้างไว้แล้ว