Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Počas vypracovania materiálu (testu, DÚ, prezentácie) si môžu žiaci svoje odpovede priebežne ukladať stlačením tlačidla Uložiť.
Ako si uložiť rozpracovanú DÚ?

Ak sa jedná o online písomku, systém EduPage tiež priebežne ukladá výsledky žiakov raz za 2 minúty. Priebežné odpovede sú označené stavom "Priebežné odpovede".

Pozn: odpovede nejdú za radom, lebo bolo v teste zaškrtnuté znáhodnodňovanie, tj. každý žiak dostáva otázky v inom poradí.

Túto črtu môžete využiť, ak zadaná práca nie je vyslovene písomka. Ak vidíte žiaka, ktorý zaostáva, môžete mu skúsiť pomôcť už počas testu, zatiaľ čo ostatní žiaci pracujú ďalej. Alebo si ak väčšina žiakov nevie poradiť s niektorou otázkou, môžete im pomôcť.

Počas písomky je táto funkcia skôr informatívna. Vidíte, ako žiaci stoja so svojimi odpoveďami. Aby sa vám zobrazovali aktuálne údaje, treba si priebežne dávať refresh stránky (F5).

Ak žiak stlačil "Odovzdať" alebo žiakovi počas vypracovania vypršal čas, odpovede žiaka sa odošlú a vy uvidíte v stĺpci Stav "Odovzdané" alebo "Vyhodnotené" - ak boli v teste uzavreté otázky, ktoré vie systém sám vyhodnotiť.

Ak už prešiel čas na vypracovanie testu, napr. test bol do 8:50 a už je 9:00 a stále majú niektorí žiaci v stĺpci Stav "Priebežné odpovede", títo žiaci nestlačili Odovzdať ani nemali test spustený v čase konca testu. Môže sa to stať keď napríklad vypli prehliadač pred skončením testu a nedali "Odovzdať" . Taktiež sa to môže stať, ak robili test v mobilnej aplikácii a pred odovzdaním sa žiakovi vybil mobil.

Je na učiteľovi, či bude považovať priebežne uložené odpovede ako výsledok testu. Ak áno, učitel manuálne žiakove priebežné odpovede môže označiť ako "Odovzdané". Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?

Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?

Ďalšie návody: Testy