Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Pri prideľovaní online testu môžete vybrať z týchto dvoch možností:

 • Test "Na precvičovanie učiva" slúži na napr. na prípravu na písomku. Žiak si ho môže spustiť hocikoľkokrát a po odpovedaní na otázky sa žiakovi zobrazujú správne odpovede. V teste na precvičovanie sa nedá zadať presné časové okno. Test na precvičovanie je navrhnutý tak, aby mal žiak rýchlu odozvu.
  Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

 • Druhá možnosť - "Na online písomku". Ak píšete zo žiakmi online písomku, použite túto možnosť. Oproti predchádzajúcemu spôsobu je oveľa bezpečnejší. Môžete v ňom nastaviť časové okno, v ktorom môžu žiaci test vypracovať a tiež obmedziť čas na vypracovanie. Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
  Akonáhle žiak test spustí, začne sa mu odpočítavať čas určený učiteľom. Aj keď z testu žiak vyskočí, čas mu ďalej beží. Po uplynutí tohto času sa už žiak do testu nedostane.

  Ak učiteľ pridelí žiakom onlline písomku, v pohľade Známky sa nachádza aj informácia, kedy si žiak test spustil a kedy test skončil.
  Odpovede v testoch systém priebežne ukladá (každé 2 minúty), preto sa tu nachádza aj informácia o tom, kedy boli odpovede naposledy uložené.

  Viac návodov: Testy