Výsledky testov so zoskupeniami otázok

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učiteľ zadal test zložený zo skupín otázok. Pri obyčajných testoch sú v záložke Výsledky/Odpovede v stĺpci rovnaké správne odpovede.
V prípade testu zo skupín otázok to tak nie je. Keďže napr. prvá otázka mohla mať rôzne varianty, tak aj správne odpovede v stĺpci sa budú líšiť.


V záložke Karty sú zobrazené všetky otázky v teste, tj. všetky možné varianty otázok. Pri každej otázke je vpravo koliesko s percentuálnou úspešnosťou, ale aj počet žiakov, ktorí mali túto otázku v teste.

Viac návodov:
Zoskupenia otázok, varianty testov
Testy
Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie