Prípravy / DÚ / Testy

Slovenčina E-learning
Slovenčina Ako začať s e-learningom?
Slovenčina Výhody príprav v EduPage


Prípravy / DÚ / Testy - Ako vytvoriť nový materiál?

Slovenčina Vytváranie nových materiálov
Slovenčina Čo je to karta?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina Ako nastavím, aby si žiaci mohli prehrať zvukový súbor len jedenkrát?
Slovenčina Aké veľké súbory a aké typy môžem do EduPage nahrať?
Slovenčina Ako poslať žiakom zvukový súbor tak, aby si ho mohli stiahnuť?
Slovenčina Ako urobiť materiál viditeľný, prípadne neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Ako pridať do príprav video?
Slovenčina Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Vkladanie matematických vzorcov - pomôcka
Slovenčina Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u
Slovenčina Ako zapisovať chemické vzorce?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina Ako obnoviť stratené/neuložené údaje pri vytváraní nových kariet
Slovenčina Import otázok z textového editora (napr. z Wordu)
Slovenčina Ako zvýrazniť v karte kód programovacieho jazyka?


Prípravy / DÚ / Testy - Ako vytvoriť nový materiál? - Vytváranie testových otázok

Slovenčina Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina Otázka typu "ABCD"
Slovenčina Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?
Slovenčina Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?
Slovenčina Otvorená otázka
Slovenčina Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?
Slovenčina Ako vytvoriť dopisovací diktát
Slovenčina Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Slovenčina Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?


Prípravy / DÚ / Testy - Ako organizovať učebné materiály v EduPage

Slovenčina Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?
Slovenčina Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD
Slovenčina Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Slovenčina Rýchla cesta ku prípravám cez denný rozvrh
Slovenčina Ako novovytváraný materiál uložím do príprav
Slovenčina Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Slovenčina Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?
Slovenčina Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Slovenčina Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?
Slovenčina Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?
Slovenčina Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)
Slovenčina Záložka "Nezaradené karty" - ako materiály presunúť ku konkrétnej téme plánu?
Slovenčina Ako odstrániť z Nezaradených kariet plánu tie karty, ktoré sú tam omylom?
Slovenčina Ako zaradiť materiál z minuloročného plánu do plánu tohto školského roka?


Prípravy / DÚ / Testy - Ako organizovať učebné materiály v EduPage - Moja knižnica

Slovenčina Moja knižnica - na čo slúži?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?


Prípravy / DÚ / Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Popis záložky Prideliť
Slovenčina Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?
Slovenčina Odovzdávanie HTML súborov do EduPage
Slovenčina Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


Prípravy / DÚ / Testy - Domáce úlohy

Slovenčina Domáce úlohy - základné informácie
Slovenčina Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina Kontrola domácej úlohy
Slovenčina Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Prehľad neurobených domácich úloh po predmetoch


Prípravy / DÚ / Testy - Testy

Slovenčina Testy v EduPage - základné informácie
Slovenčina Ako vytvoriť nový test?
Slovenčina Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Ako znáhodniť alebo zafixovať poradie otázok v teste?
Slovenčina Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?
Slovenčina Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Slovenčina Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov
Slovenčina Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Slovenčina Počas online testu vypadol prúd alebo pripojenie do internetu. Čo s výsledkami?
Slovenčina Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?
Slovenčina Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?
Slovenčina Manuálna úprava hodnotenia testu
Slovenčina Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu
Slovenčina Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Slovenčina Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
Slovenčina Študentovi počas testu vypadla elektrina/pokazil sa počítač - čo robiť?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Slovenčina Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Ako spojiť otázky z dvoch testov do jedného?
Slovenčina Ako zobraziť žiakom váhu otázok v teste, tj. počet bodov za otázky?
Slovenčina Porovnávacie testovanie v ročníku


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Vytváranie testových otázok

Slovenčina Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina Otázka typu "ABCD"
Slovenčina Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?
Slovenčina Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?
Slovenčina Otvorená otázka
Slovenčina Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?
Slovenčina Ako vytvoriť dopisovací diktát
Slovenčina Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Slovenčina Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Popis záložky Prideliť
Slovenčina Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?
Slovenčina Odovzdávanie HTML súborov do EduPage
Slovenčina Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Zoskupenia otázok, varianty testov

Slovenčina Čo je zoskupenie otázok a na čo je to dobré?
Slovenčina Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
Slovenčina Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?
Slovenčina Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Slovenčina Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?
Slovenčina Výsledky testov so zoskupeniami otázok
Slovenčina Ako môžem zoskupiť otázky priamo v teste?
Slovenčina Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?
Slovenčina Ako zrušiť zoskupenie otázok?
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Tlačené testy

Slovenčina Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?
Slovenčina Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?
Slovenčina Varianty tlačených testov
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Vetvenie otázok

Slovenčina Čo je vetvenie otázok (kariet) a na čo slúži?
Slovenčina Vetvenie otázok v karte
Slovenčina Vetvenie otázok v teste
Slovenčina Ako skopírovať podmienku na zobrazenie karty do inej otázky/karty?


Prípravy / DÚ / Testy - Výsledky

Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?
Slovenčina Výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov obsiahnutých v teste
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?
Slovenčina Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti v IŽK?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
Slovenčina Ako vyhodnotiť otvorené otázky?
Slovenčina Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako zverejní učiteľ žiakom výsledky z testu?
Slovenčina Výsledky - filtrovanie podľa typu pridelenia
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Čo znamená práca žiakov navyše?


Prípravy / DÚ / Testy - Prezentácie, študijné materiály

Slovenčina Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Slovenčina Výhody prezentácií v EduPage
Slovenčina Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Posielam žiakom študijný materiál a potrebujem, aby mi poslali vypracovanie


Prípravy / DÚ / Testy - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako si vyhľadám príklady z matematiky podľa konkrétnej témy?


Prípravy / DÚ / Testy - Projekty

Slovenčina Ako prideliť žiakom projekt?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?


Prípravy / DÚ / Testy - Štandardy

Slovenčina Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?
Slovenčina Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?


Prípravy / DÚ / Testy - Štandardy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?
Slovenčina Ako zruším zdieľanie svojho materiálu do školskej knižnice?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Ako upraviť zoznam štandardov, ku ktorým materiál patrí?


Prípravy / DÚ / Testy - Interaktívne hodiny

Slovenčina Interaktívna hodina
Slovenčina Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Slovenčina Ovládanie interaktívnej hodiny
Slovenčina Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Slovenčina Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Slovenčina Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Slovenčina Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Slovenčina Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slovenčina Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Slovenčina Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Slovenčina Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?
Slovenčina Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?


Prípravy / DÚ / Testy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?
Slovenčina Ako zruším zdieľanie svojho materiálu do školskej knižnice?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Ako upraviť zoznam štandardov, ku ktorým materiál patrí?


Prípravy / DÚ / Testy - Hotové učebné materiály (T5, T9 a EČ MS, súťaže, učebnice)

Slovenčina Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Slovenčina Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage
Slovenčina Testy externej časti maturitnej skúšky z minulých rokov v EduPage
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Prečo nevidím testy z externej maturity?
Slovenčina Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?
Slovenčina Ako prideliť žiakom hotový test z EČ MS?
Slovenčina Príprava na Testovanie 9 - kde nájdem testy v maďarskom jazyku?
Slovenčina Ako sprístupniť študentom materiály na maturitu z EduPage?
Slovenčina Kde nájdem úlohy zo súťaže iBobor v EduPage?
Slovenčina Učebnica programovania v Pythone pre stredné školy
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


Prípravy / DÚ / Testy - Zálohovanie vytvorených materiálov

Slovenčina Ako zálohovať svoje prípravy, napr. v prípade zmeny pracoviska?
Slovenčina Čo je školské konto, osobné konto a ako si ich prepojiť?
Slovenčina Učím na novej škole. Kde nájdem materiály z pôvodnej školy?
Slovenčina Ako skopírovať materiály zo zálohy do mojej novej školy?
Slovenčina Ako si skopírovať plán z iného EduPage, kde učím alebo som učil?
Slovenčina Ako prepojiť dve osobné kontá kvôli zálohovaniu materiálov?
Slovenčina Ako si môžem overiť, či mám správne zálohované materiály zo školského konta?


Prípravy / DÚ / Testy - Prebraté učivo

Slovenčina Informovať žiakom o prebratom učive