Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak zadávate žiakom test na online vypracovanie, môžete obmedziť čas na vypracovanie. V záložke Prideliť zaškrtnite príslušné políčka:

Otvorí sa okienko, v ktorom môžete obmedziť dobu a čas na vypracovanie.
Prvý údaj znamená, že žiaci môžu vypracovať test len v čase od 8:00-9:00. Nie je to čas na otvorenie testu, ale čas na vypracovanie testu. Tj. ak sa žiak pripojí k testu o 8:50, bude mať len 10 minút na vypracovanie testu.

Druhý údaj "Obmedziť čas na vypracovanie" znamená, že žiaci majú na vypracovanie 30 minút. Tento časový údaj by mal byť menší alebo rovný ako časové okno zadané vyššie.

Žiakom sa počas testu zobrazuje, koľko času im zostáva do konca. Po skončení času sa odpovede žiakov odovzdajú. Tie uzavreté otázky, ktoré žiaci nestihli v danom čase zodpovedať, systém vyhodnotí ako nesprávne zodpovedané.