วิธีกำหนดวันเวลา ระยะเวลา และจำนวนครั้งที่นักเรียนสามารถเข้าทำแบบทดสอบ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในกรณีที่ท่านกำหนดแบบทดสอบออนไลน์ ท่านสามารถกำหนดวันเวลา ระยะเวลา และจำนวนครั้งที่นักเรียนสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ โดยกดปุ่ม "กำหนด" แล้วเลือกตั้งค่าตามที่ท่านต้องการ: