כיצד להגביל את משך הזמן, משך המבחן או את מספר הניסיונות?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

אם תקצה מבחן מקוון, תוכל להגביל את הזמן, משך הבדיקה ומספר הניסיונות. בכרטיסייה הקצאה, בחר את תיבות הסימון: