นักเรียนจะสามารถเข้าดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ได้อย่างไร

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

มีหลากหลายวิธีที่นักเรียนสามารถเข้าดูสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ ซึ่งครูเป็นผู้จัดทำ:

1. ผ่านทางเมนู "หลักสูตร"
2. ผ่านทางข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับหัวข้อที่สอนไปแล้ว
3. เมื่อครูมอบหมายสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

1. ผ่านทางเมนู "หลักสูตร":
โดยกดที่ปุ่ม "หลักสูตร" ที่เมนูด้านซ้ายของนักเรียน แล้วจึงเลือกวิชาที่ต้องการ

นักเรียนจะสามารถเห็นหัวข้อในแผนการสอนของท่าน ด้านหน้าของหัวข้อที่มีสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ จะมีไอคอนรูปกระเป๋าสีน้ำเงิน และในรายละเอียดหัวข้อ จะปรากฏจำนวนของสื่อการเรียนการสอน (การ์ด) ในหัวข้อนั้น

เมื่อนักเรียนกดที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง นักเรียนจะเห็นหน้าต่างซึ่งแสดงตัวเลือกสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อนั้นเพื่อให้นักเรียนเลือกทำ "ทดสอบฉัน" หรือ "เลือกการ์ด"

หากนักเรียนเลือกตัวเลือก "ทดสอบฉัน" EduPage จะแสดงข้อสอบที่ครูได้จัดเตรียมไว้สำหรับหัวข้อนั้น

หากนักเรียนเลือกตัวเลือก "เลือกการ์ด" นักเรียนสามารถเข้าดู สื่อนำเสนอ บันทึกช่วยจำ คำถาม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ซึ่งระบบจะจัดการข้อมูลทั้งหมดนี้โดยอัตโนมัติ โดยที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องมอบหมายสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ครูจะเป็นผู้กำหนดว่าจะให้นักเรียนสามารถมองเห็นสื่อการเรียนการสอนใดได้บ้าง หากครูเลือกสถานะการมองเห็นเป็น "เฉพาะฉัน" นักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นและเข้าดูสื่อการเรียนการสอนนั้นได้

วิธีตั้งสถานะสื่อการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนมองเห็น

2. ผ่านทางข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับหัวข้อที่สอนไปแล้ว
กรุณาดูวิธีทำตามขั้นตอนดังนี้ : How do students access the study materials for the topic?

3. เมื่อครูมอบหมายสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
วิธีกำหนดสื่อการเรียนการสอน (เช่น สื่อนำเสนอ) ให้กับนักเรียน
วิธีกำหนดไฟล์สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
วิธีกำหนดแบบทดสอบออนไลน์ให้กับนักเรียน
วิธีสร้างการกำหนดโครงงานใหม่