כיצד התלמידים ניגשים לחומרים שהוכנו עבורם על ידי המורים?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

לתלמידים יש מספר אפשרויות לגשת לחומרים על נושא לימוד ספציפי שהוכן עבורם על ידי המורה:

1. באמצעות "תכנית לימודים"
2. באמצעות הודעה על שיעור נלמד
3. כאשר המורה מקצה חומר לתלמיד

1 . באמצעות "תכנית ההוראה":
הכרטיסייה 'תכנית ההוראה' מוצגת בפני תלמידים בתפריט השמאלי. בחר את הנושא הרצוי.

התלמידים רואים נושאים בודדים מהתוכניות שלך. אם יש חומרים הגלויים לתלמידים , סמל התיק הוא ירוק ומספר החומרים (כרטיסים) מוצג.
לחיצה על נושא מסוים מציגה אפשרויות - "בחן אותי" או "עיון בכרטיסים".
אם התלמיד בוחר באפשרו ת "בחן אותי" "EduPage מכין מבחן המורכב משאלות שהכנת בנושא זה.

אם התלמיד בוחר באפשרות "עיון בכרטיס", הוא יכול לגשת למצגת, הערות, שאלות וכו 'הקשורים לנושא. הכל נעשה באופן אוטומטי, אין צורך להקצות חומרים לתלמידים.

המורה הוא המחליט אילו חומרים נגישים לתלמידים. אם המורה מסמן את החשיפה של החומר כ"רק לי ", התלמידים לא יוכלו לגשת אליהם.

כיצד להפוך את החומר בלתי נראה לתלמידים

באמצעות הודעה על הנושא לימוד . 2
אנא, עיין בהוראות: How do students access the study materials for the topic?

3 . כאשר המורה מקצה חומר לתלמיד
כיצד להקצות חומר לתלמידים (למשל מצגת)
כיצד להקצות לתלמידים קובץ - חומר לימוד
כיצד להקצות מבחן מקוון לתלמידים ?
כיצד ליצור הקצאת פרויקט חדש