Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?

zdieľanie materiálov, školská knižnica, knihovna

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Zdieľanie materiálov - VIDEONÁVOD

Zdieľanie materiálov v EduPage funguje na základe výkonových štandardov.

Na zdieľanie materiálov je potrebné urobiť tieto dva kroky:

1. priradiť karte, resp. materiálu výkonový štandard
2. zverejniť materiál do školskej knižnice

Pokiaľ k predmetu nie sú v EduPage globálne štandardy, môžete si zadefinovať svoje vlastné školské štandardy. Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?

Ak chcete priradiť karte alebo materiálu štandard, postupujte takto:
Zaškrtnite materiál a v hornom menu kliknite na ikonu štandardov.


Zaškrtnite príslušný štandard a stlačte Vybrať.


Pridelený štandard vidíte na karte.

Ak už máte k materiálom priradený jeden alebo viac štandardov, potom označte materiály, ktoré chcete zdieľať. V hornej časti sa objaví menu. Vyberte ikonu "Publikovať".

Na karte vidíte, či ju zdieľate v školskej knižnici.

Ostatní učitelia zo školy uvidia váš materiál, ak si v záložke Štandardy zaškrtnú príslušný štandard.

Ako sa dostanem k materiálom, ktoré k danému štandardu vytvorili iní učitelia?

Viac návodov: Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi