วิธีแชร์สื่อการเรียนการสอนของฉันไปที่ห้องสมุดโรงเรียน

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

การแชร์สื่อการเรียนการสอนใน EduPage จำเป็นต้องอ้างอิงจากเนื้อหามาตรฐาน ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่ที่ท่านต้องการจะแชร์กับครูท่านอื่นๆ ท่านจำเป็นต้องแนบสื่อการเรียนการสอนเข้าไปในเนื้อหามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นครูท่านอื่นจะเห็นสื่อการเรียนการสอนของท่านเมื่อพวกเขาเลือกเนื้อหามาตรฐานแล้วกด "แสดงการ์ด"

สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาตรฐานจะปรากฏขึ้น

วิธีแชร์สื่อการเรียนการสอนของฉัน
เลือกสื่อการเรียนการสอนที่ท่านต้องการแชร์ ท่านจะเห็นแถบเมนูกปรากฏขึ้นด้านขวา เลือกไอคอน "เผยแพร่"

กด "ตกลง"

ท่านจะเห็นว่าท่านได้แชร์สื่อการเรียนการสอนใดไปบ้าง

ครูท่านอื่นในโรงเรียนจะสามารถมองเห็นสื่อการเรียนการสอนของท่าน เมื่อพวกเขาเลือกเนื้อหามาตรฐาน "หาพื้นที่ของรูปโดยใช้การนับตาราง"

วิธีดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นๆ ได้จัดเตรียมไว้ในเนื้อหามาตรฐาน