כיצד אוכל לשתף את החומר שלי בספריית בית הספר?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

שיתוף חומרים EduPage מבוססת על תקנים. בעת יצירת חומר חדש שאתה רוצה לחלוק עם מורים אחרים, חשוב לצרף את החומר לתקן המתאים.

מורים אחרים יראו לאחר מכן את החומר שלך כאשר הם יבדקו את התקן המתאים וילחצו על כפתור "הצג כרטיסים".

כל החומרים שנבחרו עבור התקן המתאים יופיעו.

כיצד אוכל לשתף את החומרים שלי? סמן את החומרים שברצונך לשתף. מופיע סרגל תפריט חדש בצד ימין. בחר בסמל 'פרסם'.

לחץ על אישור.

אתה יכול לראות, אילו חומרים אתה משתף

מורים אחרים בבית הספר יכולים לראות את החומר שלך, כאשר הם בוחרים תקן "Find the area of figures made of unit squares".

איך מגיעים לחומרים שמורים אחרים הכינו לתקן