Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Ak učiteľovi prekáža, že žiaci sledujú interaktívnu prezentáciu na svojich mobilných zariadeniach namiesto toho, aby pozerali na tabuľu, môže zvoliť tento mód:

Žiakom sa na mobilnom zariadení zobrazia len tie slajdy, ktoré obsahujú otázku. Ostatné slajdy sa im nezobrazia, takže musia pozerať na tabuľu.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?