วิธีตั้งค่าเพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นเพียงแค่สไลด์คำถามในสมาร์ทโฟนของพวกเขา

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้นักเรียนดูสื่อนำเสนอในสมาร์ทโฟนของพวกเขาแทนที่จะดูที่กระดาน ท่านสามารถตั้งโหมดโดยทำตามขั้นตอนในภาพด้านล่าง:

นักเรียนจะเห็นเพียงแค่สไลด์ที่มีคำถามในสมาร์ทโฟนของพวกเขา และสไลด์อื่นๆ จะแสดงอยู่เฉพาะบนกระดานเท่านั้น จึงทำให้นักเรียนต้องดูสื่อนำเสนอของท่านที่กระดานเท่านั้น

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
องค์ประกอบการดำเนินการในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน