Práca v skupinách na interaktívnej hodine

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Interaktívna hodina cez EduPage podporuje aj prácu v skupinách.

Žiaci sa rozdelia do skupín. V skupinkách budú odpovedať na otázky v interaktívnej prezentácii. V každej skupine bude jeden mobil, cez ktorý bude skupina odpovedať.

Ako vytvoriť skupiny?
Jeden zo žiakov v skupine sa normálne pripojí k prezentácii. Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?

Cez tri bodky si vyberie tímovú prácu, vykliká spolužiakov, ktorí sú s ním v skupine. Zadá meno skupiny a stlačí Vybrať.


Učiteľ po kliknutí na ikonu žiakov vidí, ako sú žiaci zadelení do skupín. Odpovede na otázky v interaktívnej prezentácii vidí podľa skupín.

Odpovede sa uložia každému žiakovi zvlášť, pričom všetci členovia skupiny budú mať rovnaké výsledky. Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?

Ak chcete, priamo tu môžete oceniť aktivitu žiakov malou jednotkou, alebo extra bodmi. Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?