การทำงานเป็นกลุ่มในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มในคาบเรียนเชิงโต้ตอบของ EduPage ได้

นักเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วพวกเขาจะต้องช่วยกันตอบคำถามในคาบเรียนเชิงโต้ตอบเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะใช้สมาร์ทโฟน 1 เครื่องในการส่งคำตอบ

วิธีสร้างกลุ่ม
ให้ตัวแทนหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มเชื่อมต่อกับสื่อนำเสนอ
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร

แล้วให้ตัวแทนกดที่ปุ่ม สามจุด เพื่อเลือกการทำงานเป็นกลุ่ม แล้วเริ่มเลือกสมาชิกกลุ่ม จากนั้นกรอกชื่อกลุ่ม แล้วจึงกด "ส่งข้อมูล"

จากนั้นครูสามารถคลิกที่ไอคอนนักเรียนเพื่อตรวจดูการแบ่งกลุ่ม นอกจากนี้คำตอบของแต่ละคำถามในคาบเรียนเชิงโต้ตอบจะแสดงเป็นคำตอบของกลุ่ม

คำตอบของกลุ่มจะถูกบันทึกเป็นคำตอบของนักเรียนแต่ละคนในภายหลัง โดยสมาชิกในกลุ่มเดียวกันจะมีผลคะแนนที่เท่ากัน ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด

ทั้งนี้ท่านสามารถให้รางวัลนักเรียนเป็นคะแนนพิเศษสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน