Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Ak v interaktívnej prezentácii premietate slajd s viacerými obrázkami, kliknutím na prvý obrázok ho zväčšíte na celú obrazovku.


Tak isto to funguje aj v prípade, že prezentáciu ovládate cez ovládací panel.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?