สไลด์ที่มีรูปภาพหลายรูป - วิธีขยายขนาดรูปภาพ

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

หากท่านมีสไลด์ที่มีรูปภาพหลายรูปในระหว่างคาบเรียนเชิงโต้ตอบ ท่านสามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อขยายขนาดให้พอดีกับขนาดของจอได้


โดยท่านสามารถทำขั้นตอนเดียวกันนี้ในกรณีที่กำลังควบคุมสื่อนำเสนอด้วยแผงควบคุมสื่อนำเสนอ

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน