Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Kliknite na ikonu žiakov v pravom hornom rohu obrazovky.
Vidíte zoznam pripojených žiakov. Pokiaľ žiaci už odpovedali na otázku, zobrazí sa pri ich mene modrý krúžok. Na vyhodnotenie odpovedí stlačte zelené tlačidlo v spodnej časti obrazovky.


Ak je v jednej karte viac otázok, alebo je tam otázka s viacerými možnými správnymi odpoveďami, tak systém používa farebné symboly takto: pokiaľ je výsledok do 90%, systém zobrazí zelenú fajočku. Ak je od 90-70%, zobrazí žltý krížik a ak je menej ako 70%, zobrazí červený krížik.

Okrem výsledkov jednotlivých žiakov vidíte aj priemernú úspešnosť v tejto otázke. Táto informácia vám môže pomôcť pri rozhodovaní, či pokračujete vo výklade témy ďalej, alebo či je potrebné vrátiť sa k tomu, čo žiaci nepochopili.

Pred ukončením odpovedania môžete spustiť časovač, ktorý žiakom odpočíta posledných 10 sekúnd na odpoveď.

Ak žiaci v tomto časovom limite nestihnú odpovedať, systém považuje ich odpoveď automaticky za nesprávnu.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?