ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

คลิกที่ไอคอนนักเรียนที่มุมบนด้านขวาของจอ
ท่านจะเห็นรายชื่อของนักเรียนที่เชื่อมต่อกับคาบเรียนนี้ และเมื่อนักเรียนคนใดได้ส่งคำตอบแล้ว จะปรากฏวงกลมสีฟ้าที่ด้านหลังชื่อของนักเรียนคนนั้น หากท่านต้องการประเมินคำตอบ กรุณากดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างของจอ

นอกจากระบบจะแสดงผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคนแล้ว ระบบยังแสดงผลคะแนนเฉลี่ยสำหรับแต่ละคำถามไว้ให้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าท่านควรจะนำเสนอหัวข้ออื่นๆต่อ หรือกลับมาอธิบายหัวข้อที่นักเรียนประสบปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม

ก่อนหมดเวลาส่งคำตอบ ท่านสามารถกดปุ่มเตือนเวลาเพื่อนับถอยหลัง 10 วินาทีก่อนจะหมดเวลาส่งคำตอบ

หากนักเรียนคนใดไม่ส่งคำตอบในเวลาที่กำหนด ระบบจะประเมินคำตอบของนักเรียนคนนั้นว่าตอบผิด

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ
=How to launch an interactive lesson
วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
องค์ประกอบการดำเนินการในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน